Menu

Mark Heemskerk

Beste lezer,

Ik neem voor de 10e keer deel aan de fietssponsortocht! Geweldig om op zo’n leuke manier iets voor de tieners in Thailand te kunnen betekenen. Stel je eens voor dat je leven door HIV uitzichtloos wordt…. Danwel door zelf besmet te zijn, danwel door je ouders op jonge leeftijd te verliezen. (Studie)begeleiding van deze kinderen en gezinnen brengt een beetje licht in hun duisternis en is vaak de enige weg naar een toekomst. Ik hoop dan ook op een prachtige opbrengst zodat de tieners de aandacht krijgen die ze verdienen en hun studie kunnen continueren!

Doe je mee?

Doneer voor Mark!


[PROJECT] Scholing voor door HIV-geraakte tieners in Thailand

Jan-Peter Kelder woont sinds 2013 samen met zijn vrouw Natasja en hun twee kinderen in Bangkok, Thailand. Zij werken voor de organisatie Siam-Care. Zij zetten zich in voor kinderen en gezinnen die geraakt zijn door Hiv-Aids. Ze helpen kinderen naar school te kunnen gaan en ondersteunen kwetsbare gezinnen op medisch, financieel en geestelijk gebied. Eén van hun pijlers is de begeleiding van studenten, zowel praktisch als financieel. De organisatie staat, door het wegvallen van een grote donateur, echter voor de grote uitdaging om de kinderen, die zij de afgelopen jaren hebben ondersteund, hun studie te kunnen laten continueren. Met de FietsSponsorTocht willen we dit alsnog mogelijk maken. De ondersteuning van één tiener kost ca. € 400 per jaar. Onze doelstelling is om veertig tieners het komende schooljaar te kunnen ondersteunen. Sommigen van hen zitten in hun laatste jaar, zo kunnen we hen in staat stellen om hun studie af te ronden. Voor de studenten die na komend studiejaar nog verder studeren, gaat Siam Care op zoek naar vervangende permanente donateurs.

Deel dit bericht!

About the Author : Joost


0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Related post

  TOP