Menu

Joost Mens

Beste lezer! 

Hoe gaaf is het om samen een doel te hebben dat twee of zelfs drieledig is: 1. Fietstocht volbrengen, 2. Een mooi geldbedrag op te halen en daarmee heel concreet schoolgaande kinderen te helpen om een stap te zetten naar een betere toekomst en 3. om een leuke en gezellige dag te hebben met elkaar! Ik geloof in een concept waarbij wel elkaar stimuleren en motiveren; Ik geloof in God en Hij inspireert mij ‘om te zien naar onze naaste’, in dit geval de kinderen uit gezinnen in Thailand die te maken hebben met Hiv/Aids. Help jij mee om samen een mooi bedrag voor de toekomst van deze kinderen bijeen te fietsen? 

Doneer voor Joost!


[PROJECT] Scholing voor door HIV-geraakte tieners in Thailand

Jan-Peter Kelder woont sinds 2013 samen met zijn vrouw Natasja en hun twee kinderen in Bangkok, Thailand. Zij werken voor de organisatie Siam-Care. Zij zetten zich in voor kinderen en gezinnen die geraakt zijn door Hiv-Aids. Ze helpen kinderen naar school te kunnen gaan en ondersteunen kwetsbare gezinnen op medisch, financieel en geestelijk gebied. Eén van hun pijlers is de begeleiding van studenten, zowel praktisch als financieel. De organisatie staat, door het wegvallen van een grote donateur, echter voor de grote uitdaging om de kinderen, die zij de afgelopen jaren hebben ondersteund, hun studie te kunnen laten continueren. Met de FietsSponsorTocht willen we dit alsnog mogelijk maken. De ondersteuning van één tiener kost ca. € 400 per jaar. Onze doelstelling is om veertig tieners het komende schooljaar te kunnen ondersteunen. Sommigen van hen zitten in hun laatste jaar, zo kunnen we hen in staat stellen om hun studie af te ronden. Voor de studenten die na komend studiejaar nog verder studeren, gaat Siam Care op zoek naar vervangende permanente donateurs.

Deel dit bericht!

About the Author : Joost


0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Related post

  TOP