Menu

Wij zijn drie vrienden met een gemeenschappelijke drive: handen en voeten geven aan ons geloof. Zo hebben we alle drie een periode in ontwikkelingslanden gewoond en gewerkt: Joost en Frank in Oekraïne, Mark in Oeganda. Je kunt vaak met relatief weinig middelen werkelijk een verschil maken voor mensen, onze naasten, die het minder hebben. We willen heel graag iets voor deze naasten (blijven) doen, met name voor hen die het meest kwetsbaar zijn, zoals vrouwen, baby’s, jongeren, gehandicapten en ouderen. Dit heeft ertoe geleid dat we samen Stichting Hands & Feet hebben opgericht. Hierbij geïnspireerd door een Bijbeltekst uit Korinthe (1 Korintiers 12:27), waarin staat dat we met elkaar het lichaam van Christus zijn. Wij zijn dus de handen en voeten van Christus op aarde!

“We kunnen de wereld niet veranderen, maar wel een wereld van verschil maken”

Onze motivatie
Christus heeft geen lichaam op aarde, behalve dat van jou,
geen handen, behalve die van jou, geen voeten, behalve die van jou.
Het zijn jouw ogen die Christus’ medeleven
voor de wereld moeten uitstralen;
het zijn jouw voeten waarmee Hij gaat om goed te doen en het zijn jouw handen waarmee Hij tot zegen mag zijn
(Theresia van Avila)

Mark Heemskerk

In 2011 en 2012 woonde ik ruim een jaar in Oeganda. Ik heb daar gezien hoe effectief hulp op kleine schaal kan zijn. Door de juiste connecties en de juiste expertise kan soms met een klein bedrag (of zelfs zonder geld) het leven van een medemens voorgoed veranderen. Vanuit die ervaring en vanuit mijn passie om Jezus’ voorbeeld te volgen, zet ik mij in voor Hands & Feet. Enerzijds om de hulpbehoevenden een hand te reiken, anderzijds om de mensen om mij heen te mobiliseren en hen te laten zien dat hulp aan je naasten niet alleen geven is, maar vooral ook krijgen. Ik gun het eenieder om zelf te ervaren hoe het is om de helpende hand uit te steken en zo Zijn licht te laten schijnen in deze soms zo donkere wereld.

Frank van Delft

Ik zet me graag in voor Hands & Feet omdat ik ervan overtuigd ben dat iets doen of over hebben voor je naaste iets geweldig moois is. Als er iemand was die omkeek naar de armen en naar de behoeftigen, dan was dat Jezus zelf wel. Met vallen en opstaan probeer ik dat ook te doen. In Ghana en Oekraïne ben ik actief geweest als vrijwilliger, waar ik bij projecten betrokken was die werkgelegenheid bieden voor jongeren met een handicap. Maar ook in Nederland is genoeg werk te doen. Ik heb een tijd vrijwilligerswerk gedaan bij het Leger des Heils, in gesprek met (bijna) daklozen in Rotterdam en soep scheppen en koffie tappen. Dan zie je dat er ook in Nederland nog volop werk aan de winkel is.

Joost Mens

Van 2009 t/m 2011 woonden mijn vrouw en ik in Oekraïne. We waren er getuige van uitzichtloosheid, onrecht en armoede. De noodkreet van deze mensen is luid en duidelijk en daardoor zie je ook de noodzaak om te helpen. We gingen uit verlangen om onze naasten te dienen, vooral hen die het minder getroffen hebben. We wilden een brug zijn tussen arm en rijk en handen en voeten geven aan ons geloof. De bijbel roept ons op om uit te strekken naar de armen, te geven en te delen. Destijds deden we dat ter plekke, nu willen we een platform bieden, motiveren en activeren via Stichting Hands & Feet.

Publicaties

Stichting Hands & Feet hecht veel waarde aan openheid en transparantie. Om deze reden publiceren wij op deze pagina ons Jaarverslag en Beleidsplan.

Jaarverslag 2021 (PDF)
Jaarverslag 2020 (PDF)
Jaarverslag 2019 (PDF)
Jaarverslag 2018 (PDF)
Jaarverslag 2017 (PDF)
Jaarverslag 2016 (PDF)
Jaarverslag 2015 (PDF)
Jaarverslag 2014 (PDF)
Jaarverslag 2013
 (PDF)
Beleidsplan stichting Hands & Feet (PDF) (update 22-01-2022)

22

  TOP