Menu

Iedere maand staat één project centraal. Middels een mailing en deze website wordt aandacht, gebed en financiële steun gevraagd voor dit project. Dit zijn projecten of personen die een zetje of flinke zet in de rug heel goed kunnen gebruiken en dit in onze ogen ook verdienen! Vanuit onze bestaande contacten in Nederland, Oekraïne en Oeganda zijn wij met betrekking tot deze landen goed in staat om een goede selectie te maken zodat de projecten een hoge kans van slagen hebben. We willen jou echter ook uitdagen om projecten aan te dragen! En dat hoeven geen projecten in Oeganda of Oekraïne te zijn. Denk ruim, over grenzen heen, maar zeker ook binnen Nederland en stel jezelf de vraag: voor wie kan ik de handen en voeten van God zijn? Ons netwerk en onze website kunnen we vervolgens als platform gebruiken om jouw project te realiseren! Aan de projecten zijn in principe geen restricties verbonden, dus voel je vrij om met ons te sparren over de haalbaarheid van jouw project. Als uitgangspunt geldt wel dat, gezien de korte doorlooptijd (maximaal een maand waarin jouw project de aandacht krijgt), de projecten niet meer dan € 1.500 mogen kosten.

Hoe werkt het in de praktijk?
Handsnfeet.nl biedt dus een platform waarop aandacht gevraagd kan worden voor jouw project. Zoals gezegd kan dit een echt project zijn, maar ook de ondersteuning van een persoon in bijvoorbeeld ziekte, handicap of studie. Hierin spelen afkomst, land en leeftijd geen enkele rol. Wel zullen we samen met jou nadenken over de haalbaarheid van een project, alvorens we dit lanceren op handsnfeet.nl. Heb jij een voorstel voor een project? Neem dan contact met ons op!

Onze doelstelling is om iedere maand een nieuwe project te lanceren. Middels een mailing en via deze website wordt het project nader uitgelicht en door middel van een voortgangsbalk is continue zichtbaar hoeveel donaties er inmiddels zijn ontvangen en hoeveel er nog benodigd is. Dit is fase 1 van het project: de financiering. In fase 2 wordt het project gerealiseerd. Dit wordt op de website teruggekoppeld middels tekst, foto- en filmmateriaal. Zo kunnen de donoren zien en lezen wat er concreet met hun geld is gebeurd.

  TOP