Menu
Unsuccessful

Basisonderwijs voor weeskinderen in Sierra Leone

101%
Resterende tijd
0
Dagen
  • Ontvangen

    € 1.206

  • 80 stenen

  • Doelbedrag

    € 1.200,-

  • Doel

    80 stenen

In juli 2018 gaat Sanne Huurman uit Zoetermeer met een groep van 30 vrijwilligers naar Sierra Leone om daar te bouwen aan een school waarmee zij de allerarmsten de kans om kwalitatief geven om goed basisonderwijs te krijgen. Op de school zitten weeskinderen en kinderen van blinde bedelaars. Het unieke van dit project is dat deze kinderen tijdens de bouw aanwezig zijn in de school waardoor interactie mogelijk is.

Basisschool voor weeskinderen en kinderen van blinde bedelaars
De basisschool van de Josephine Bakitha in Lunsar heeft op dit moment 9 klaslokalen, waarvan een aantal veel te klein zijn voor het aantal leerlingen dat op de school zit. Hierdoor kunnen er geen nieuwe kinderen naar de school en gaat de kwaliteit van het onderwijs achteruit.

De school wil voor zoveel mogelijk weeskinderen en kinderen van blinde bedelaars onderwijs bieden, waardoor uitbreiding van de school noodzakelijk is. Op dit moment gaan er 393 2-8 jarigen naar de school. Door de bouw van meer lokalen kunnen dit er veel meer worden. De groep gaat 3 klaslokalen bijbouwen. Door meer klaslokalen te bouwen, zitten minder leerlingen in één lokaal en verbetert de kwaliteit van het onderwijs. Meer kinderen naar de school betekent meer kinderen die je een hoopvolle toekomst kunt geven.

Wat is er nodig
Om het project te laten slagen is er geld nodig voor het bouwproject, de training en het ontwikkelingsprogramma. Naast alle bouwmaterialen zoals stenen en cement wordt ook de voorbereiding en nazorg betaald. Zo blijft de organisatie altijd vijf jaar betrokken bij het project, zodat ze een duurzaam effect hebben. Ook de deelnemers hebben een training nodig. Er is een voorbereidingsweekend waarin ze  informatie en instructies krijgen over het bouwproject, omgaan met cultuurverschillen, gezondheid, veiligheid en dergelijke.

De groep vrijwilligers waarmee Sanne naar Sierra Leone gaat, zamelt met elkaar het benodigde bedrag voor de actie bijeen. Hands & Feet wil Sanne helpen om haar doelstelling van zo’n € 3.000,- te behalen. Ze is daarmee gelukkig al goed op weg, maar moet zij nog zo’n € 1.200,- binnen halen. We kunnen Sanne helpen in de vorm van bouwmaterialen. Er wordt met wat grotere blokken gebouwd. Deze blokken (grote bakstenen) kosten zo’n € 15,-. Dus als we 80 stenen bijeen halen, heeft Sanne haar streefbedrag gehaald en kan ze met haar groep verschil gaan maken in het straatarme Sierra Leone. Doe jij ook mee?

0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.

  TOP