Menu

Voedselhulp voor gezinnen in Libanon

59%
Resterende tijd
9
Dagen
  • Ontvangen

    € 2.888

  • 83 Voedselbox

  • Doelbedrag

    € 4.900

  • Doel

    140 Voedselbox

De situatie in Libanon is ongekend spannend. Het land verkeert sinds 2019 in een grote economische recessie. Tot overmaat van ramp vond in augustus 2020 een grote ontploffing plaats in de haven van Beiroet, waarbij meer dan 200 mensen om het leven kwamen. Dit trauma is nog altijd tastbaar. De oorlog die in oktober 2023 in het Midden-Oosten uitbrak, heeft ook impact op Libanon. In het zuiden van het land wordt iedere dag geschoten en gebombardeerd.

De Nederlandse Mirjam werkt als studentencounselor aan de Haigazian Universiteit in Beiroet. Een aantal jaar geleden voelde ze de sterke roeping naar Libanon te vertrekken en daar mensen in nood te dienen. In dit land vol oorlogsdreiging en armoede ervaart ze hoe God door alles heen helpt. Inmiddels heeft zij haar eigen stichting opgericht: Light of Dawn Foundation. Deze naam is gebaseerd op Psalm 37:6, waarin het gaat over rechtvaardigheid die straalt als ‘licht in de morgen’. In een land als Libanon is rechtvaardigheid soms ver te zoeken. Toch wil Mirjam zich inzetten voor de meest kwetsbare groepen in dit gespannen land. Vele Libanezen alsook gevluchte Syriërs leven onder de armoedegrens. Hierdoor is het een struggle geworden basale levensbehoeften en medische kosten te kunnen bekostigen.

Mirjam schrijft: “Juist in Libanon heb ik geleerd dat God de Levende is en dat Hij uitreikt naar mensen in de marge. Onze God is een God van gebrokenen. Zo vaak maakte ik mee dat wanneer ik hopeloze mensen trof, er juist iets bijzonders gebeurde. Het gelaat van Christus is in degenen die lijden. Ons hart moet juist voor hen openstaan. Gods Geest helpt ons als we niet weten hoe te helpen of te spreken.

Mirjam kiest jaarlijks een aantal focusprojecten uit die de Light of Dawn Foundation heel gericht en zonder grote overheadkosten financieel steunt. Denk bijvoorbeeld aan het opknappen van een school, de renovatie van een weeshuis, het verstrekken van voedselboxen en het dekken van medische rekeningen.

Voor slechts 35 euro kan een gezin in Libanon een maand lang voorzien worden in basale voedselbehoeften (voedselbox met rijst, suiker, koffie, meel, etc.). Met 100 euro kan een medische rekening of schooltoelage betaald worden.

Help je Mirjam mee, zodat meer licht kan gaan schijnen te midden van duisternis?

0 Comment
  TOP