Menu
Unsuccessful

Douches voor daklozen in Colombia

103%
Resterende tijd
0
Dagen
  • Ontvangen

    € 1.548

  • 310 daklozen douchen

  • Doelbedrag

    € 1.500,-

  • Doel

    300 daklozen douchen

In 2019 zijn Johan-Krijn & Astrid Klaasse met hun 4 kinderen door de Gereformeerde Zendings Bond (GZB), vanuit de Protestantse Gemeente in Rijnsburg uitgezonden om aan de slag te gaan bij de Presbyteriaanse Kerk in Colombia en het kerkzijn daar meer vorm te geven. Door collega-zendelingen is het programma ‘Somos Diáconos’ – ‘Wij zijn diakenen’ – uit voortgekomen. Overal in het land zijn trainingen gegeven om kerken op weg te helpen met de vraag: wat kunnen wij doen voor mensen in onze omgeving waar niemand oog voor heeft? Het programma heeft grote impact. Overal zijn Somos Diáconos teams gevormd en projecten opgestart.

Voorbeelden zijn: Naschoolse activiteiten voor kinderen die wonen in wijken met veel geweld en drugsproblematiek. Douches en persoonlijke aandacht voor daklozen. Een gezond ontbijt en gezelschap voor arme, eenzame ouderen. Trainingen aan buurtbewoners om een vak te leren en zo meer inkomen te genereren, etc.

Video “De zichtbare kerk”
“De zichtbare kerk” heet het super inspirerende filmpje dat gemaakt is en de projecten in Colombia in beeld brengt!

Het project ‘Een douche voor zwervers in Medellín’ is gedurende de minuten 2:05 t/m 2:22 in beeld.

Een douche voor zwervers in Medellín
Een voorbeeld is het wel heel bijzondere project van de kerk in de stad Medellín. Regelmatig gaat men de straat op met een constructie van 6 douchecabines om mensen die wonen en leven op straat de mogelijkheid te bieden zich te kunnen douchen. Ook wordt van tevoren kleding ingezameld dat wordt uitgedeeld aan de zwervers. Mensen waar niemand naar omkijkt worden gezien en mogen zich weer even mens voelen. Een van de mannen die op die manier werd geholpen kreeg daardoor zo’n positieve impuls dat hij weer naar zijn gezin is teruggekeerd.

De Presbyteriaanse Kerk in Colombia bestaat uit ongeveer 60 gemeenten en al deze gemeenten doen diaconale activiteiten in hun eigen wijk. De Gemeente wordt vanuit Nederland ondersteund om deze prachtige projecten op te zetten en te continueren. De gemeenten dragen dit grotendeels zelf, maar de GZB wil vooral met de bijdrage stimuleren om dit mooie werk door te zetten. De bijdrage voor deze projecten bedraagt zo’n € 1.500 per project. Voor circa 5 euro kan een dakloze zich douchen en scheren, en belangrijker nog zich weer even een ‘ander mens’  kan voelen. Zo hopen we 300 daklozen te helpen.

Hands & Feet wil zich graag inzetten voor de daklozen in Medellín. Het is mooi om die verbondheid te zoeken en daarmee handen & voeten te geven aan ons geloof in Jezus Christus. Samen mogen we vanuit verschillende omgevingen, omzien naar de kwetsbaren waarnaar zij en hun gemeente in Medellin uitreiken. Help je mee om het doucheproject voor zwervers voor 2020 te supporten?

0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.

  TOP