Menu
Unsuccessful

Extreme droogte in Zimbabwe

109%
Resterende tijd
0
Dagen
  • Ontvangen

    € 1.365

  • Doelbedrag

  • Doel

    55 Kids redden van ondervoeding

In Zimbabwe is de noodtoestand afgekondigd voor grote delen van het platteland. Door de aanhoudende droogte dreigt een hongersnood in die gebieden. Volgens de regering hebben zo’n 3 miljoen Zimbabwanen voedselhulp nodig. Ook zijn er 16.000 stuks vee bezweken en staan 12.000 waterputten droog. 

“Zuidelijk Afrika ervaart de ergste droogte in meer dan 50 jaar” schrijft het Nederlandse echtpaar Mark & Annemarie, wonend en werkend in een ziekenhuis op het platteland van Zimbabwe. “Normaal gesproken regent het in Zimbabwe van oktober tot en met april. Aangezien bijna iedereen probeert zijn eigen eten te verbouwen, zie je dan in november overal mensen bezig met ploegen, zaaien en wieden” vervolgen zij.” 

Dit seizoen bleven de regens in oktober uit, en in november ook. Sommige plekken zagen ook in december geen regen. De gevolgen zijn dramatisch voor vrijwel iedereen. De oogsten zullen bijna allemaal mislukken, en de dammen en meertjes staan bijna droog. Geen oogst betekent in principe ook geen eten. Spaargeld is er niet. Kinderen raken ondervoed en lopen achter in groei. Volgens UNICEF lijdt in Zimbabwe één op de drie kinderen aan de gevolgen van chronische ondervoeding en groeiachterstand.

De nood is hoog, tekorten aan water en voedsel zijn groot. De gevolgen voor de gezondheid zijn enorm. Zonder geld denken de meeste mensen niet bij een ziekenhuis te kunnen aankloppen. Toch hebben ze (vooral nu!) veel ziektes en kwalen en dus zorg nodig.

Health Care Assistance Fund
Door bij te dragen aan het Health Care Assistance Fund, kunnen Mark & Annemarie en het ziekenhuis deze moeders, vaders en kinderen helpen met levensreddende zorg. Voor €5 kan voor iemand het ziekenhuisconsult betaald worden, voor €10 kunnen een consult en enkele essentiële medicijnen worden betaald en voor €25 kan het ziekenhuis een ondervoed kind twee weken opnemen en extra voeding geven om weer op krachten te komen.

Hands & Feet wil 50 ondervoede kinderen redden, door opname te betalen. Help jij ons mee, geef €25 en red het leven van een kind! Elke gift is welkom, help ons om voor deze kinderen het verschil te maken!
Direct doneren

Enter your pledge amount

Kopen
0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.

  TOP