Menu
Unsuccessful

Help Stefanie op weg in Oekraïne

138%
Resterende tijd
0
Dagen
  • Ontvangen

    € 2.070

  • 138 bezoeken

  • Doelbedrag

    € 1.500

  • Doel

    100 bezoeken

Stefanie de Wildt werkt in Beregowo, een stad in het westen van Oekraïne waar ook Frank en Joost hebben gewerkt. “Al ruim 2 jaar werk ik daar als vrijwilligster op de kinderafdeling van die stad. Hier liggen kinderen (meestal baby’s) die achtergelaten zijn door hun ouders of uit de ouderlijke macht zijn ontzet. Deze kinderen hebben liefde en aandacht nodig, zeker in de kritische eerste maanden van hun leven. De laatste maanden worden er steeds minder kinderen toegelaten in het ziekenhuis omdat er een tekort aan verpleegkundigen zijn, wat weer komt door lage lonen en onvoldoende financiën vanuit het ziekenhuis.”

Stefanie: “De thuissituatie van deze kinderen is echter onverminderd slecht. Daarom is het belangrijk om deze kinderen in de slechte thuissituatie op te zoeken. Het doel van zo’n thuisbezoekje kan zijn om in concrete nood te voorzien, bijvoorbeeld door een voedselpakket of iets anders materieels. Het belangrijkste is echter dat ik de moeders stimuleer en leer hoe ze voor hun kinderen moeten zorgen. En wat heeft het gebed na afloop van het bezoekje dan zoveel meerwaarde!”

Binnenkort zal het ziekenhuisproject in het ziekenhuis waar Stefanie werkt stoppen. Ze is zich daarom aan het oriënteren voor een nieuw project. Een huis voor gehandicapte kinderen of een huis voor jongeren die het internaat verlaten die eigenlijk nog niet weten hoe op eigen benen te moeten staan.

Voor deze activiteiten heeft Stefanie dringend een auto nodig, waarbij Hands & Feet heeft aangeboden een bijdrage te willen doen. De auto kost 4.000 euro, waarbij ze zelf 2.500 euro bijeenbrengt. De resterende 1.500 euro hoopt Hands & Feet deze maand bijeen te brengen. We hopen op jou steun!

“Stefanie: “Wat zal het fijn zijn als u kunt helpen zodat er meer kinderen of eenzame mensen geholpen en blij gemaakt kunnen worden door een bezoekje.”

Meer informatie over Stefanie en haar werk? Bezoek www.stefanieinoekraine.nl

0 Comment
  TOP