Menu
Unsuccessful

Hoop voor alleenstaande moeders en hun kids in Siberië

95%
Resterende tijd
0
Dagen
  • Ontvangen

    € 2.385

  • 119 maanden hulp

  • Doelbedrag

    € 2.500,-

  • Doel

    125 maanden hulp

In het hart van Siberië ligt Bogotol, een stadje gelegen aan de spoorlijn van de Trans-Siberië Express. Hier runnen Ivan en Lena Fedonov een buurtcentrum waar ze mensen helpen die het zelf niet meer redden, waaronder alleenstaande moeders met hun kinderen.

Onderdeel van het buurtcentrum is de wasserette en het naaiatelier. De wasserette is speciaal voor sociaal achtergestelde gezinnen want de gezinnen wonen in een wijk met houten huizen zonder stromend water. Er zijn vaak meerdere kinderen en kleding wassen is dan een groot probleem. Het gevolg is dat kinderen in vuile kleding naar school gaan. Er zijn inmiddels drie wasmachines aangeschaft.

In het naaiatelier staan een aantal naaimachines die gratis gebruikt kunnen worden. Hier komen vrouwen uit de wijk op verschillende momenten samen om hun kleding te verstellen. Ondertussen motiveert dit ook het onderlinge contact waardoor de vrouwen minder sociaal geïsoleerd leven. Zo worden er twee problemen in één keer opgelost. De onderlinge band onder de vrouwen maakt dat ze elkaar ondersteunen daar waar ze kunnen. Het is bijzonder om te zien dat dit leven veranderd is.

Daarnaast zorgen ze dat kinderen uit de gezinnen die zij helpen op een school worden geplaatst als dit niet het geval is. Ze helpen ook werklozen bij het vinden van werk en nieuwe woonruimte als dat aan de orde is. Ook wordt veel tijd besteedt aan het oplossen van mentale problemen van de moeders en kinderen.

Stichting Mission Possible ondersteunt het centrum in Bogotol structureel. De kosten voor één kind zijn omgerekend € 250,- per jaar, oftewel ca. € 20,- per maand. Voor ons een klein bedrag, voor hen het begin van een toekomst vol hoop!

Help je met ons mee?

Hartelijke groet,

Joost | Mark | Frank

 

Over Mission Possible
Stichting Mission Possible werkt samen met eigen lokale hulporganisaties om problemen aan te pakken. Dit doen zij vanuit christelijke bewogenheid, zonder onderscheid naar afkomst, godsdienst, seksuele geaardheid of wat ook maar; dit in navolging van de opdracht van Jezus, zoals dat beschreven staat in Mattheüs 25:35-40.

“Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.”

Meer informatie? Bezoek de website via www.missionpossible.nl 

0 Comment
  TOP