Menu
Unsuccessful

Hoop voor vrouwen in de Haagse seksindustrie

64%
Resterende tijd
0
Dagen
  • Ontvangen

    € 2.257

  • 226 kerstkado's

  • Doelbedrag

    € 3.500

  • Doel

    350 kerstkado's

In Den Haag en omstreken werken 3.000 tot 4.000 vrouwen in de seksindustrie. Vaak door armoede gedwongen en geleid door valse beloftes zijn zij hier beland en werken zijn soms 7 dagen achter elkaar achter het raam.

Stichting De Haven is er voor deze vrouwen. De Haven biedt veldwerk, maatschappelijk werk en een uitstapprogramma op maat.

In deze letterlijk en figuurlijke donkere periode voor Kerst roepen we je op jouw Licht te laten schijnen voor vrouwen in de seksindustrie. Juist in deze tijd hebben vrouwen in de prostitutie het vaak moeilijk, omdat ze hun familie missen en hun eigen kinderen niet kunnen zien. Op deze manier willen wij een helder licht laten schijnen.

Door middel van een bezoek, een gesprek en een cadeau laten we zien dat deze moeders, dochters en zussen er niet alleen voor staan! Bij dit cadeautje ontvangt elke vrouw in haar eigen taal een kerstkaart van De Haven. Met de bemoedigende kerstboodschap Light, Peace, Joy upon you en informatie over het aanbod van De Haven.

Hands & Feet wil het geld bijeenbrengen om 350 kerstcadeaus te bekostigen. De kosten voor één pakketje bedragen  10,- per vrouw, inclusief kerstkaart in hun eigen taal. Eventuele meeropbrengsten komen ten goede aan het uitstapprogramma.

We hopen dat je in deze donkere periode voor Kerst jouw Licht wilt laten schijnen en mee wilt doen met deze actie!

Hartelijke groet en een alvast een gezegend Kerstfeest!

Joost | Mark | Frank

Over Stichting De Haven

Stichting De Haven is afhankelijk van steun van kerken, ondernemers en particulieren. Structurele steun helpt mee om dit werk ook in de toekomst te kunnen blijven doen. Strijd mee tegen het onrecht in de seksindustrie. Kijk op www.dehaven.nl/schitter voor alle informatie.

0 Comment
  TOP