Menu
Unsuccessful

Hulp aan Haïti na orkaan Matthew: Geef een geit!

106%
Resterende tijd
0
Dagen
  • Ontvangen

    € 1.594

  • 53 Geiten

  • Doelbedrag

    € 1.500,-

  • Doel

    50 geiten

Orkaan Matthew stort Haiti opnieuw in wanhoop
Orkaan Matthew bereikte dinsdag 4 oktober de kust van Haïti. Met veel regen en windsnelheden van wel 230 kilometer per uur heeft de orkaan een spoor van vernieling achter gelaten in het land. Meer dan 1.000 mensen zijn verdronken, 20.000 Haitianen hebben geen huis meer. Volgens de Verenigde Naties zijn 1,4 miljoen mensen in Haiti de komende tijd afhankelijk van noodhulp.

Directe hulp door Nederlander Johan Smoorenburg
Nederlander Johan Smoorenburg woont en werkt al 35 jaar in Haïti en leidt een opvangdorp voor kinderen. Namens Stichting Hart voor Haïti biedt hij gerichte hulp. Eerst als noodhulp, maar daarna ook structurele hulp zodat de gezinnen weer kunnen voorzien in het dagelijks levensonderhoud. Zo levert bijvoorbeeld een geit melk, vlees en inkomen op.

Eén geit kost € 30. Hands & Feet wil minimaal 50 gezinnen helpen, door hen een geit te gevenHelp jij mee? Doneer direct!

Kleinschalige, maar structurele hulp.
Johan vertelt: “Als kleine organisatie zijn we beperkt in onze mogelijkheden. Maar met gerichte, structurele hulp kunnen we beslist goede dingen doen. Gezien de aard van de problemen kunnen we ons niet beperken tot noodhulp voor de eerste levensbehoeften. Daar hebben we in de afgelopen 35 jaar helaas al veel ervaring mee opgedaan in Haïti…”

Gesteund door Stichting Hart voor Haïti, zet Johan zich vol overgave in voor de nood van de Haïtianen. Johan vervolgt: “We willen ons op de volgende manier inzetten om de bevolking te helpen:”
• We maken een keuze in welk dorp of gebied we de bewoners weer op hun benen gaan zetten.
• We inventariseren welke hulp daar nodig is voor de korte en de lange termijn.
• Korte termijnhulp bestaat uit water, voedsel, waar mogelijk medische hulp, reparaties van de huisjes.
• Lange termijn hulp: zaaigoed of nieuwe planten voor de plantages en tuinen. Levende have, zo als een paartje geiten. Vissers helpen aan bootjes en materiaal om mee te kunnen vissen.

Voor 30 euro kun je een gezin een week lang voorzien van eten en drinken en (eerste) medische zorg. Voor ongeveer eenzelfde bedrag kun je een gezin haar broodwinning teruggeven: een klein dier (een geit of een paar kippen), wat zaaigoed of nieuwe visnetten. Andere kosten, zoals het herstel van de huisjes, zijn afhankelijk van de schade. Toch is dit net zo hard nodig! 

Johan is verbonden met Stichting Hart voor Haiti
Stichting Hart voor Haiti werkt al meer dan 35 jaar in Haiti. In de hoofdstad Port-au-Prince staat ons kinderdorp, waar 150 (wees)kinderen worden opgevangen. In het dorp staat ook een school, een kerk en een bejaardenhuis.

In Nederland werkt de stichting alleen met vrijwilligers: daardoor zijn er bijna geen overheadkosten en komt iedere euro terecht op de plek waar hij zo nodig is. Vanuit Rijnsburg zijn André Siezenga en Leontine van Dijk actief bij deze stichting betrokken en weten wij in hen een betrouwbare partner. Bekijk voor meer informatie: www.hartvoorhaiti.nl

0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.

  TOP