Menu
Unsuccessful

Schoon drinkwater voor Mozambique

82%
Resterende tijd
0
Dagen
  • Ontvangen

    € 2.041

  • 82 filters

  • Doelbedrag

    € 2.500,-

  • Doel

    100 filters

Idai is de grootste cycloon op het zuidelijk halfrond ooit gemeten. De wind en de regen zorgden voor enorme schade. Hele gebieden, zo groot als Luxemburg, zijn overstroomd door regen en rivier water. Nu is schoon drinkwater noodzakelijk, zodat ziekteverspreiding als cholera kan worden geminimaliseerd en om de mensen zo gezond mogelijk te houden.

Om concreet en structureel bij te dragen aan een oplossing wil Hands & Feet zich samen met jou hard maken om 100 gezinnen te helpen met een waterfilter. Dit filter heeft zich bewezen en inmiddels diverse ‘awards’ ontvangen. Het zuivert 99,99% van de bacteriën en chemicaliën uit regen-, rivier- en overstromingswater. Het is een duurzame oplossing, want een gezin kan dit 2 jaar gebruiken! Het waterfilter is ontwikkelt door Nederlander Guido van Hofwegen, die zich met Navaza, een sociale onderneming, voor schoon drinkwater in ontwikkelingslanden.

Ons doel is samen met jou 100 filters te bekostigen voor 100 gezinnen. Een waterfilter kost € 25 per stuk. Help je mee? 

Meer informatie? 

Bedrijf waterfilters: Navaza
Artikel One World: Cycloon Idai komt door ònze CO2-uitstoot

0 Comment
  TOP