Menu
Unsuccessful

Toekomst voor dove kinderen en jongeren in Libanon

158%
Resterende tijd
0
Dagen
  • Ontvangen

    € 3.950

  • 79 Kids toekomst

  • Doelbedrag

    € 2.500

  • Doel

    50 kids toekomst

De Nederlands-Libanese Rania is al jaren betrokken bij zorg voor hen die door armoede geraakt zijn. Tijdens de vluchtelingencrisis in 2015 was ze betrokken bij hulp voor vluchtelingen in Calais. Vanwege haar afkomst is ze altijd warm betrokken bij mensen in nood in Libanon. De noden zijn groot in Libanon, dat door een hevige economische crisis gaat. De armen, mensen met een handicap en allen die zorg behoeven hebben daar extra veel last van. Dit geldt ook voor doven en slechthorenden. De organisatie IRAP zet zich in voor deze doelgroep, juist ook voor kinderen en jongeren. 

Veel gehoorapparatuur en hulpmiddelen hebben een maximale gebruiksduur van ca. twee jaar. Veel gezinnen van kinderen en jongeren uit de lagere sociaal economische klassen hebben grote problemen om in hun dagelijkse onderhoud te voorzien: energie, voedsel, vervoer, alles is enorm duur door hoge inflatie en nauwelijks mogelijkheden om fatsoenlijk geld te verdienen. Het gemiddelde budget dat zij beschikbaar hebben is veel te weinig om ook nog deze uitgaven te doen.

Tot nu toe probeerde IRAP gezinnen te helpen met de aanschaf van deze hulpmiddelen, maar de economische problemen hebben een enorme impact op de uitgaven, minder donaties en zelfs grotendeels wegvallen van subsidies van de overheid.

Kinderen en jongeren die gehoorproblemen hebben komen zo nog meer geïsoleerd te staan en is hun zicht op een beetje toekomst nog verder weg. Laten we voor deze groep daarom het verschil maken. Samen geld inzamelen om deze kinderen en jongeren weer op weg te helpen, met de hulpmiddelen die ze nodig hebben om weer deel te kunnen uitmaken van de samenleving, van het samen leven en zich ontwikkelen. Hands & Feet wil deze maand € 2.500 inzamelen voor de aanschaf van deze hulpmiddelen, doe je mee?

Over IRAP
Het IRAP (Institute Rehabilitation Audio-Phonetic) is een instituut gespecialiseerd in de onderwijszorg en sociale integratie van dove kinderen en jongeren en volwassenen.

IRAP, opgericht in 1960, begon met een groep mensen die geloof hadden in God en in de integrale mens, in zijn mogelijkheden en zijn rijkdommen. Deze mensen hebben de keuze gemaakt om hun arbeid aan te bieden en hun leven in dienst te stellen van een samenleving waarin ieder mens recht heeft op een unieke en kwaliteitsvolle plek, waar de mens ten dienste staat van de mens, in het bijzonder van de armsten, van de gemarginaliseerden en voor een eerlijkere, meer harmonieuze en meer broederlijke mensheid.

0 Comment
  TOP