Menu

Via deze pagina kunt u Hands & Feet machtigen éénmalig of maandelijks een bedrag van uw rekening te laten schrijven. Na het verzenden van de ingevulde gegevens ontvangt u automatisch per email een bevestiging van de ingevulde gegevens.

Bedankt voor uw bijdrage!

  SEPA Euro-incassomachtigingsformulier

  Achternaam*

  Voornaam*

  Straat en huisnummer*

  Postcode*

  Woonplaats*

  Land*

  Emailadres*

  Ja, ik machtig Stichting Hands & Feet van mijn rekening af te schrijven!

  Ik wil donatie doen aan:

  Bedrag in Euro's*

  eenmaligmaandelijks

  Bankrekeningnummer (IBAN)*

  Internationaal bankrekeningnummer (BIC)

  Nieuwsflits ontvangen?

  JaNee


  Ja, ik heb kennis genomen van de Privacyverklaring van Stichting Hands & Feet*

  Gegevens gemachtigde:
  Stichting Hands & Feet
  Overrijn 25
  2223 EP Katwijk
  Nederland
  IBAN: NL55 TRIO 0197613365
  Incassant ID: NL 14ZZZ576594350000

  * = verplicht veld

  De maandelijkse machtiging gaat na verzending direct in tot wederopzegging. Mocht je je machtiging willen stopzetten, dan volstaat een email via de contactpagina van deze website of telefoontje naar onze penningmeester.

  Indien je het niet eens bent met het geïncasseerde bedrag, dan heb je het recht dit bedrag binnen 30 kalenderdagen terug te boeken (storneren).

    TOP