Menu

30days-Project mei: Steun het onmisbare werk van Afrikaanse zendelingen

In het West-Afrikaanse land Togo, in de stad Noepe woont en werkt de Nederlandse Ellen Wilson-De Pagter. Ellen woont samen met haar man op de campus van Jeugd met een Opdracht. Op deze campus wonen ook zo’n 30 Afrikaanse zendelingen. Hun onmisbare werk kan uw hulp heel hard gebruiken!  

De campus heeft een internationale staf. Ellen zegt “we zijn erg gezegend met de meerderheid van West-Afrikaanse zendelingen (30) en zelfs 1 zendelinge uit Haiti! Jeugd met een Opdracht, de organisatie waarvoor we werken, geeft geen salarissen. Elke zendeling moet dus zijn eigen kost en inwoning betalen. Het is de bedoeling dat iedereen zijn eigen achterban heeft die financieel en met gebed support.”

Voor Westerse zendelingen zijn er vaak wel familie, vrienden en gemeente die support willen geven. Maar voor alle Afrikaanse zendelingen is dit een groot probleem. De meeste families hebben zelf nauwelijks genoeg en ook de kerken zijn vaak niet in staat het beetje geld dat ze hebben te investeren in een zendeling. Anderzijds is het juist voor de West-Afrikaanse zendelingen zoveel makkelijker de mensen bereiken. Zij hebben geen cultuurverschil, kennen de taal en gewoonten en kampen niet me de vooroordelen die er zijn naar blanken toe (die hebben geld en doen alles wel voor niks). Ze werken in de kliniek, keuken, landbouw-educatie, onderwijs, kinderwerk, management, etc. Op deze wijze zijn ze dienstbaar voor de ontwikkeling van de omgeving en het hele land!

Veel van onze zendelingen kunnen het kostgeld voor de campus niet betalen. We willen en kunnen onze Afrikaanse broeders en zusters echter niet missen in het werk dat we doen. Dus leeft de hele basis op dit moment grotendeels van het kostgeld van het overige personeel. Het is dus letterlijk elkaars lasten dragen en dat maakt de spoeling (maaltijden) dun op het moment voor ons allemaal. Het geld dat Hands & Feet ophaalt is voor de Afrikaanse zendelingen, niet voor de campus. De opbrengst zal eerlijk verdeeld worden onder hen. Ze kunnen daarmee hopelijk voorlopig hun kostgeld betalen en ook voor hun persoonlijke onderhoud voorzien.

Kostgeld voor leven op de campus is €31,- per maand voor een vrijgezel, €46,- voor een echtpaar en €85,- voor gezinnen. Doel is om minimaal 10 gezinnen te helpen door €850,- bijeen te brengen. Help jij mee? Doneer direct

YMCA Help jij mee? Wil je persoonlijk een zendeling of ontwikkelingswerker ondersteunen, neem dan contact met ons op. Klik hier en vul het contactformulier onderaan de pagina in. Wij zullen je in contact brengen met Ellen Wilson!

Deel dit bericht!

About the Author : Joost


2 Comments
  1. Willeke 11 mei 2014 at 22:00

    Wat een geweldig initiatief! Vorig jaar was ik in Noepe en heb ervaren dat er een groot verlangen is onder de Afrikaanse zendelingen dat het evangelie verder gaat naar de dorpjes, waar de mensen in armoede en geestelijke duisternis leven. Zij verdienen onze steun en bemoediging!

  2. Ellen Wilson 17 mei 2014 at 08:58

    Dankjewel voor het geweldige bedrag dat al binnen is. Elke week deel ik het bedrag mee dat is opgehaald. Besloten is dat we het eindbedrag eerlijk verdelen onder alle 36 Afrikaanse werkers. Dit project heeft hen weer hoop gegeven en ze bidden dagelijks om gulle Nederlandse harten en Gods zegen over hen die geven. Bedankt!

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Related post

  TOP