Menu

30daysProject december: Hart voor Haïti

December: Feestmaand! Midden in de drukte rondom Sinterklaas en in voorbereiding op kerst, willen wij u graag kennis laten maken met André en Johan, die zich al meer dan 30 jaar inzetten voor Haïti.

Rijnsburger André Siezenga ontmoette de Nederlander Johan Smoorenburg op Haïti, tijdens één van zijn reizen voor EO-Metterdaad. Johan startte begin jaren ’80, op een toen nog een kaal stuk grond, het project Bon Repos (Goede Rust), een project dat uitgroeide van een opvangproject voor kinderen, tot een omvangrijk kinderdorp!

Armste land Westelijk halfrond
Haïti is het armste land van het westelijk halfrond en ligt in het Caraibisch gebied. Behalve grote armoede heeft het land zeer regelmatig te lijden door natuurgeweld, zoals overstromingen, orkanen en, zoals we allemaal weten, in 2010 een enorme aardbeving. André zit in het bestuur van Stichting Hart voor Haïti. De voornaamste bezigheid van de stichting is de opvang van (wees)kinderen en de verzorging van hen, waarbij onderwijs een van de belangrijkste prioriteiten is. 

Kinderdorp
Voor hulp aan deze doelgroep is een “kinderdorp” gesticht. In het kinderdorp wonen bijna 200 kinderen in units, waar ze door ‘tantes’ worden verzorgd. Ook worden vandaag de dag nog steeds kinderen opgevangen, die rechtstreeks slachtoffer van de beving zijn. Naast de kinderen wonen er meer dan 40 bejaarden in hun eigen gebouwen op het terrein van de stichting. Verder is daar -na 2010-  opnieuw een school gebouwd, waar meer dan 600 kinderen van kleuter-  tot voortgezet onderwijs volgen. Naast de school is de ingestorte kerk volledig herbouwd, allemaal mogelijk dankzij giften en steun vanuit Nederland.

Een mooi Kerstkado
Wonen, eten en drinken zijn eerste levensbehoeften. Het kinderdorp voorziet daarin voor de bijna 200 kinderen die hier wonen. Ze hebben handdoeken, lakens en ander beddegoed, borden, bekers en bestek e.d. nodig. Juist bij kleine(re) kinderen moet  er regelmatig worden verschoond en door het intensieve wassen van het weinige dat ze hebben slijt dat snel. Datzelfde geldt voor bekers en borden, die kwijt raken of er breekt regelmatig iets. Een setje voor één kind kost €12,50.

Help jij mee om 100 kinderen deze kerst te verblijden met een nieuw setje handdoeken, lakens, borden, bekers en bestek? Wij bevelen dit van harte bij je aan, een mooi kerstkado!

Alvast hartelijke bedankt namens de kinderen uit Haïti !! Voor meer informatie over Stichting Hart voor Haïti kun je terecht op de website www.hartvoorhaiti.nl.

Deel dit bericht!

About the Author : Joost


0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Related post

  TOP