Menu

30daysProject maart: X-ray voor Zimbabwe

Elke morgen vullen de houten bankjes van het Morgenster ziekenhuis zich met patiënten. De meeste patienten hebben die ochtend dan al uren gereisd, vaak lopend, om op tijd in het ziekenhuis te zijn. Vaak is er geen geld voor de bus, en dus ook niet voor de kosten die het bezoek aan een ziekenhuis met zich meebrengt. Toch komen de patiënten, want ze weten dat het ziekenhuis, onderdeel van de diaconale arm van de Reformed Church in Zimbabwe, niemand met ‘lege handen’ wegstuurt. Door steun van derden kan het ziekenhuis deze arme patiënten toch onderzoeken, opnemen en medicijnen geven.  

Nederlanders Annemarie en Mark werken in het Morgenster ziekenhuis. Het is het enige ziekenhuis in Masvingo Rural district, een gebied met ongeveer 200.000 inwoners. Het ziekenhuis ontvangt maandelijks ongeveer 7000 patiënten via de poli, terwijl 500 per maand worden opgenomen. Het aantal bevallingen variert van 100 tot 180 per maand.

Ongeveer twee miljoen Zimbabwanen moet rondkomen van slechts een halve dollar per dag. Dat lijdt tot problemen zoals ondervoeding en het uitstellen van een bezoek aan het ziekenhuis. Veel kinderen die in het ziekenhuis worden opgenomen lijden aan ondervoeding. Vaak knappen deze kinderen doordrie maaltijden per dag in twee weken enorm op. Twee weken ziekenhuisopname kost €40,-. Ook zijn er veel patiënten met TB. Het maken van de longfoto kost slechts €16,- maar dat is voor de meesten onbetaalbaar.

Achtergrond
Zimbabwe werd onafhankelijk in 1980 en werd tot 2000 gezien als de graanschuur van Zuidelijk Afrika. Sinds de landhervormingen in 2000 is de economie hard achteruit gegaan met 2008 als een absoluut dieptepunt toen de inflatie in de miljarden procenten werd bijgehouden. Sinds 2009 heeft Zimbabwe de eigen valuta afgeschaft en worden voornamelijk Amerikaanse Dollars en Zuid-Afrikaanse Rands gebruikt. Het is echter voor de vele werklozen (ongeveer 80%) moeilijk om aan deze harde valuta te komen en dat maakt het betalen voor onderwijs en zorg erg moeilijk.

Hands & Feet wil de patiënten van het Morgenster ziekenhuis ondersteunen. Een X-ray foto kost € 16,-. Voor hun een kapitaal, voor ons een te overzien bedrag. Het doel is om 60 X-ray’s te kunnen doneren. Help jij mee?

Deel dit bericht!

About the Author : Joost


1 Comment
  1. P. den Breejen 30 maart 2015 at 13:34

    wij hebben 100 euro overgemaakt tbv van Horst op Morgenster

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Related post

  TOP