Menu

FietsSponsorTocht 2020 – Update besteding projectgeld Lesbos

Allereerst bedanken we jullie voor het vertrouwen. We zijn enorm verrast door de impact van de actie en de hoeveelheid geld die bijeen is gebracht. Niet eerder hebben we de verantwoordelijkheid gekregen over zo’n groot bedrag voor één enkel projectdoel. Dat maakt dat we een sterke verantwoordelijkheid voelen voor de middelen die ons als stichting worden toevertrouwd.

Geld goed uitgeven
De afgelopen periode is gebleken dat geld ophalen slechts een deel is van het totale plaatje. Het moeilijkste moet dan nog beginnen, namelijk het goed uitgeven van die gelden. Normaal is dat helemaal geen issue. Voorafgaand aan de werving is altijd bekend waarvoor de opbrengsten worden geworven en dan is daar achteraf geen discussie over. Ook voor dit doel was dit vooraf bekend, met de mogelijkheid om bij een hogere opbrengst, meer geld te besteden aan hetzelfde doel.

Brand
De brand in Kamp Moria en de situatie die daarna ontstond schopte dat in de war. Niet alleen de vluchtelingen waren hun plek kwijt, dat gold ook voor de hulporganisaties. Dit moment van heroriënteren, zorgde ook voor hernieuwde stellingnames. Zo kozen een aantal organisaties om niet mee te werken aan een tweede Kamp Moria, waaronder ook Better Days. Mede hierdoor heeft Tirza intussen besloten voor een andere organisatie te gaan werken. Daarnaast was Lesbos volop in het nieuws en dat was ook te merken aan de vele giften die we mochten ontvangen.

Inspelen op noden
De voor Hands & Feet ongekende opbrengst van ruim € 60.000 en de compleet veranderde situatie op Lesbos, maakte dat wij als bestuur ervoor gekozen hebben om naast Better Days en Tirza, ook andere stichtingen te vragen om een projectvoorstel in te dienen. Op deze manier kregen wij zicht op de wijze waarop de verschillende organisaties inspeelden op actuele noden en inzet om zaken structureel te verbeteren. Afgelopen jaren hebben we bijvoorbeeld met Stichting Bootvluchteling en Because We Carry projecten uitgevoerd, omdat de nood van de mensen ons aan het hart gaat. Juist ook deze ervaringen en contacten kunnen ons nu helpen om passende projecten te vinden.

Projectvoorstellen
Na de eerste vergadering kwamen we tot de conclusie dat hetgeen er op dat moment lag, onvoldoende was om tot een volledige besteding te komen. Het enige project waar we onverdeeld enthousiast over waren was een voorstel van Because We Carry om voor moeders met baby’s wiegjes aan te schaffen. Tevens lag er een alternatief voorstel van Better Days voor het ondersteunen van alleenreizende minderjarigen.

Better Days
Het nieuwe projectvoorstel van Better Days was gericht op de doelgroep van alleenreizende minderjarigen, genaamd ‘Themida’, een samenwerkingsprogramma met Defence for Children. Een initiatief om de alleenreizende minderjarigen via juridische trajecten in familie/gezinshereniging in diverse Europese Landen in een asielprocedure te krijgen. Veel onderzoeksgeld en kosten voor advocatuur, maar wel een project waar op individueel niveau successen worden geboekt. Een voorstel dat goed aansloot bij het oorspronkelijke projectvoorstel en ook na enig onderzoek waren we enthousiast. Helaas bleek de principiële keuze van Better Days om niet meer in tweede Kamp Moria te werken, ook gevolgen te hebben voor de samenwerking met Hands & Feet. De impact van dit standpunt van Better Days maakt dat Hands & Feet geen geld, geworven met de FietsSponsorTocht, mag gebruiken voor projecten van organisaties die wel actief zijn op het nieuwe kamp. Dit standpunt van Better Days maakt dat we er met hen helaas niet uitkomen.

Terug bij af
De stellingname van Better Days heeft ons verrast. De door hun gestelde voorwaarden passen niet bij onze aanpak en de wijze waarop wij verschil willen maken in de ontstane situatie. We hebben afgelopen jaren verschillende organisaties op het eiland ondersteund om de mensen in hun nood te helpen. We zijn als stichting projectgericht, met focus op concrete noden en onafhankelijk.

Naar aanleiding van het besluit van Better Days hebben we opnieuw gekeken naar de verschillende projectvoorstellen. De wiegjes, zoals bovengenoemd, hadden we reeds toegezegd. De wiegjes zijn inmiddels aangeschaft en zijn afgelopen dagen uitgedeeld aan moeders en met veel blijdschap en dankbaarheid ontvangen. Een tweede doel waaraan we een toezegging hadden gedaan, het beschikbaar stellen van elektrische kacheltjes, is komen te vervallen. Dit is door andere organisaties opgepakt. We kijken uit naar alternatieven. Dit maakt dit dat we voor 17% (ca.€ 10.000) van de geworven financiën een doelbestemming hebben gevonden. We vertrouwen erop de komende periode het resterende bedrag op een juiste manier te kunnen inzetten.

Contrast
Het goed en zorgvuldig uitgeven van geld aan organisaties blijkt soms niet eenvoudig. Een contrast, omdat we de urgentie op Lesbos voelen. De beelden van na de brand staan op ons netvlies gebrand en maakt dat we graag tot actie overgaan. Helaas is dat op dit moment nog niet mogelijk voor het hele opgehaalde bedrag, maar we vertrouwen erop een groot deel de komende periode op een juiste manier te kunnen besteden.

Hoe verder?
De komende tijd blijven we schakelen met de diverse lokale contacten en betrokken stichtingen ter plaatse om de juiste organisaties en doelen te selecteren voor de mooie opbrengst. We houden je op de hoogte, maar voel je tegelijk vrij ons hierover vragen te stellen. Mailen kan naar info@handsnfeet.nl of spreek ons aan waar je ons tegen komt.

 

Deel dit bericht!

About the Author : Joost


0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Related post

  TOP