Menu
Successful

30daysProject feb: Fysio voor kids in Tanzania

72%
Resterende tijd
7
Dagen
  • Ontvangen

    € 3.254

  • 3254 bezoeken

  • Doelbedrag

    € 4.500

  • Doel

    5000 bezoeken

In Mikumi, Tanzania, wordt het ziekenhuis geleid door de ‘Zusters van Mgolole’. Het ziekenhuis biedt zorg aan zo’n 120.000 mensen, ongeveer 20% van de inwoners van het gebied. Door de goede kwaliteit van zorg trekt het ziekenhuis ook veel patiënten van buiten het eigen gebied. Het ziekenhuis heeft rond de 100 bedden en de beddenbezetting is erg hoog.

Een aantal betrokken mensen uit de medische wereld (o.a. het Alrijne) heeft zich verenigd in ‘Vrienden van Mikumi’. Naast medische ondersteuning richten zij zich met name op onderwijs. Er is een school opgezet voor verpleegkundigen en verloskundigen.

In 2023 is een afdeling fysiotherapie geopend, een grotendeels onbekend zorggebied in Tanzania. Dit terwijl de nood groot is, o.a. het aantal kinderen met een hersenverlamming (cerebrale parese) is groot, maar ook kinderen met andere aandoeningen en slachtoffers die in het verkeer een ongeluk hebben gehad.

Er is nu dringend een grote oefenruimte nodig waarin mensen kunnen oefenen op apparaten. De voormalige kapel wordt hiervoor bestemd. Om de renovatiekosten te dekken wil Hands & Feet Mikumi ondersteunen door geld bijeen te brengen voor de nieuwe oefenruimte, totale kosten 4.500 euro.

Per week komen er 100 bezoekers, dat zijn er (x 50 weken) 5.000 bezoekers per jaar, oftewel nog geen euro per bezoeker gerekend over een jaar. Wil jij ook een bijdrage doen?

Hartelijk groet,

Frank | Joost | Mark

0 Comment
  TOP