Menu
Unsuccessful

Hulp aan verslaafde jongeren in La Paz, Bolivia

113%
Resterende tijd
0
Dagen
  • Ontvangen

    € 28.180

  • 101 jongeren geholpen

  • Doelbedrag

    €25.000,-

  • Doel

    Hulp aan 90 verslaafde jongeren

Op 17 september 2022 wordt de FietsSponsorTocht gereden voor de jongeren en kinderen die Misión Adulam in La Paz, Bolivia, onder haar vleugels heeft. In 1992 heeft de Nederlandse Fineke Janssen Misión Adulam gesticht. Fineke woont en werkt daar sinds 1989. In 1992 heeft zij een opvang- en behandelcentrum voor verslaafde jongeren en tieners opgezet. Dit werk doet ze samen met een team van ruim twintig Boliviaanse medewerkers die in dienst zijn van Misión Adulam. Adulam betekent schuilplaats zoals in de Bijbel (1 Samuël 22: 1) waar David er een veilige plek vond. Verslaving is een bedreiging voor jongeren, in Misión Adulam bieden Fineke en haar team hen een plek om een nieuwe start te maken. Het is hun missie om God dienen door kwalitatief goede hulp te bieden aan jongeren met een verslaving.

Project Jesed
Vanuit Missión Adulam runt Fineke ook het project Jesed, een programma voor kwetsbare kinderen die klem lopen. Fineke: “Ze lopen klem omdat ze problemen hebben waar op school geen aandacht aangegeven wordt. Het doel van Jesed is hen te begeleiden en handreikingen te geven om sociaal en op school te kunnen functioneren. Er komen zo’n 60 kinderen tussen de 5 en 17 jaar. Het team bestaat o.a. uit een pedagoge, SPH’er, logopediste, psychologe, maatschappelijk werkster en een arts. De kinderen komen bij ons op verzoek van scholen of de kinderbescherming, soms direct via hun grootouders. Alle kinderen worden gescreend waarbij geprobeerd wordt een inschatting te maken van hun problemen (denk aan autisme, ADHD, dyslexie, dyscalculie, neurologische problemen, etc).”

Verslaving en extreme armoede
“De kinderen die komen zitten in de leeftijdsgroep tussen 5 en 17 jaar. Bij de tieners komen we in aanvang verslavend gedrag tegen wat ambulant wordt behandeld, maar een aantal tieners zaten al zo diep in verslaving dat we hen op moesten nemen in Talita Cumi, ons rehabilitatie centrum voor verslaafde meisjes en jonge vrouwen. Ook met de ouders (of grootouders) wordt gewerkt om hen te helpen hun kind beter te begeleiden en te kunnen helpen waar mogelijk. Een deel van deze kinderen komt uit extreme armoede situaties (komen bij ons zonder ontbijt) en wij dragen dan ook bij in noodzakelijke situaties. Denk aan de kosten van neurologische onderzoek of toegang tot de kinderpsychiatrie.” “In Bolivia is dit soort ondersteuning voor kinderen in de knel niet gratis en we doen wat we kunnen, zonder families hun verantwoordelijkheid te ontnemen. Zo maakt een moeder bij ons schoon als haar aandeel.”

Veilige leefomgeving 
Door achterstallig onderhoud aan de gebouwen ontstaan er onderhand gevaarlijke situaties, zo hebben de daken en dakgoten dringend een opknapbeurt nodig, moet men nodig de fornuizen vervangen met de bijbehorende potten en pannen. Ook de matrassen en het beddengoed is vies en verouderd. De investering in onderhoud en verbetering zorgt dat de kinderen weer in een veilige omgeving kunnen begeven.

FietsSponsorTocht voor Misión Adulam
De jongeren van Adulam gaan Hands & Feet aan het hart, daarom pakken we op zaterdag 17 september 2022 de fiets voor de jaarlijkse FietsSponsorTocht, om geld in te zamelen voor de 90 kids. Het doel is om minimaal €25.000 bij elkaar te trappen. Dit bedrag is bestemd voor een stevige opknapbeurt van de daken en dakgoten van de drie huizen, de fornuizen en pannen zijn aan vervanging toe en er moeten nodig nieuwe matrassen en beddengoed komen. Met een mooie gift steken we kinderen en begeleiding een hart onder de riem en kunnen ze hun belangrijke werk voortzetten. Help je mee?

0 Comment
  TOP