Menu
Unsuccessful

Kinderen in de knel in Bolivia

102%
Resterende tijd
0
Dagen
  • Ontvangen

    € 6.123

  • 61 Kids in de knel geholpen

  • Doelbedrag

    € 6.000,-

  • Doel

    60 Kids in de knel helpen

De Nederlandse Fineke Janssen woont en werkt sinds 1989 in La Paz, Bolivia. In 1992 heeft zij Misión Adulam gesticht, een rehabilitatiecentrum voor verslaafde jongeren en tieners. De zendelinge met een groot hart doet het werk samen met een team van ruim twintig Boliviaanse medewerkers die in dienst zijn van Misión Adulam. Adulam betekend schuilplaats zoals in de Bijbel (1 Samuël 22: 1) waar David er een veilige plek vond. Verslaving is een bedreiging voor jongeren, in Misión Adulam bieden Fineke en haar team hen een plek om een nieuwe start te maken. Missie: God dienen door kwalitatief goede hulp te bieden aan mensen met verslaving.  

Project Jesed
Vanuit Mission Adulam runt Fineke het project Jesed, een programma voor kwetsbare kinderen die klem lopen. Fineke: “Ze lopen klem, omdat ze problemen hebben waar op school geen aandacht aan gegeven wordt. Het doel van Jesed is hen te begeleiden en handreikingen te geven om sociaal en op school te kunnen functioneren. Er komen zo’n 60 kinderen tussen de 5 en 17 jaar. De begeleiding heeft plaats op diverse dagen en tijden. Het team bestaat o.a. uit een pedagoge, SPH’er, logopediste, psychologe, maatschappelijk werkster en arts. De kinderen komen bij ons op verzoek van scholen of de kinderbescherming, soms direct via hun grootouders. Alle kinderen worden gescreend waarbij getracht wordt een inschatting te maken van hun problemen (denk aan Asperger, autisme, ADHD, dyslexie, dyscalculie, neurologische problemen, etc).”

Verslaving en extreme armoede
“De kinderen die komen zitten in de leeftijdsgroep tussen 5 en 17 jaar. Bij de tieners komen we initieel verslavend gedrag tegen wat ambulant wordt behandeld, maar een aantal tieners zaten al zo diep in verslaving dat we hen op moesten nemen in Talita Cumi, ons rehabilitatie centrum voor verslaafde meisjes en jonge vrouwen. Ook met de ouders (of grootouders) wordt gewerkt om hen te helpen hun kind beter te begeleiden en te kunnen helpen waar mogelijk. Een deel van deze kinderen komt uit extreme armoede situaties (komen bij ons zonder ontbijt) en wij dragen dan ook bij in noodzakelijke situaties. Denk aan de kosten van neurologische onderzoek of toegang tot de kinderpsychiatrie.”

“In Bolivia is dit soort ondersteuning voor kinderen in de knel niet gratis en we doen wat we kunnen, zonder families hun verantwoordelijkheid te ontnemen. Zo maakt 1 moeder bij ons schoon als haar aandeel. Mission Adulem helpt daar waar zij kan, zonder families hun verantwoordelijkheid te ontnemen.”

Hands & Feet wil het werk van Jesed en daarmee de 60 kids ondersteunen. We willen € 6.000 bijeen brengen, om Jesed in staat te stellen de tests en hulpmiddelen -die voor dit belangrijke werk nodig zijn- naar een professioneel niveau te kunnen tillen. Voor €100 kun je een kind in de knel een jaar lang helpen met deskundige zorg. Of een half jaar à €50, een kwartaal à €25 of een maand à €8. Help je mee?

0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.

  TOP